kainiemelainen

Havaintoja Raamatun historiasta

Keskustelussamme US-blogissa blogisti väitti, että Raamatun historia on oikein kirjoitettu. Ihminen on Raamatun mukaan elänyt noin 6000 vuotta luomisesta tähän päivään. Olen tuon historian pituuden aikoinaan Raamatusta selvittänyt. Blogisti väitti myös, ettei Raamatun historian kirjoituksessa ole virheitä.

Kun aikoinaan käytin kuukausia selvittääkseni Raamatun kuvausta luomisesta Jeesukseen, kohtasin useita ristiriitaisuuksia nimenomaan vuosilukuihin ja ajanlaskuun liittyen. Ihmisten iät eivät olleet ainoita, joita on jouduttu venyttämään, että ajankuvaus on saatu jotakuinkin järjelliseksi.

Selkeimmin hahmotettavat virhekirjaukset ovat Kuninkaiden  kirjoissa. Kirjoissa on kerrottu Juudan ja Israelin kuninkaiden vallassaoloajat ja vallan aikaiset keskeiset tapahtumat.

Kuningas Salomoon asti ajanlasku on lineaarinen ja jäljitettävä. Ristiriidat alkavat 70 vuotta Salomon kuoltua.

Salomon kuoltua Kuninkaaksi nousi hänen poikansa Rehabeam (1. Kun. 11:43 )

Rehabeamin hallinnon ensimmäisenä vuonna valtakunta jakaantui kahtia. Israel valitsi kuninkaakseen Jerobeamin (1. Kun. 12:20). Rehabeam jäi Juudan hallitsijaksi.

Rehabeamin kuoltua hallittuaan 17 vuotta, Juudan kuninkaaksi nousi Rehabeamin poika Abiam (Kunink) tai Abia (Aikak) (1. Kun. 14:31). Abiam nousi Juudan kuninkaaksi Israelin kuninkaan Jerobeamin 18. hallintovuonna (1. Kun. 15:1), n. 17 vuotta  Salomosta.

Abiamin kuoltua hallittuaan 2 vuotta, Juudan kuninkaaksi nousi Asa, Abiamin poika (1. Kun. 15:8).  Asa nousi kuninkaaksi Israelin kuninkaan Jerobeamin 20. hallintovuonna (1. Kun. 15:9 ), n. 19 vuotta Salomosta.

Jerobeam kuoli hallittuaan Israelissa 22 vuotta. Hänen jälkeensä Israelin kuninkaaksi nousi hänen poikansa Nadab (1. Kun. 15:27). Nadab nousi Israelin kuninkaaksi Juudan kuninkaan Asan 2. hallintovuonna (1. Kun. 15:25), n. 21 vuotta Salomosta.

Nadabille kävi ohraisesti. Hän menetti henkensä salaliitossa oltuaan vallassa 2 vuotta. Hänen sijaansa kuninkaaksi nousi hänen surmaajansa  Baesa, Ahian poika (1. Kun. 15:27). Baesa nousi Israelin kuninkaaksi Juudan kuninkaan Asan 3. hallintovuonna (1. Kun. 15:25), noin 22 vuotta Salomosta.

Baesa hallitsi Israelissa 24 vuotta ja kuoltuaan hänen tilalleen Israelin kuninkaaksi nousi hänen poikansa Ela (1. Kun. 16:6). Ela nousi Israelin hallitsijaksi Juudan hallitsijan Asan 26. hallintovuonna (1. Kun. 16:8), noin 35 vuotta Salomosta.

Ela oli 2 vuotta Israelin kuninkaana kun, Simri surmasi hänet Juudan hallitsijan Asan 27. hallintovuonna (1. Kun. 16:10). Simristä tuli Israelin kuningas Juudan hallitsijana toimineen Asan 27. hallintovuonna (1. Kun. 16:15), noin 37 vuotta Salomosta.

Simri eli kuninkaana 7 päivää, hän surmasi itsensä sytyttämällä palatsinsa tuleen (1. Kun. 16:18). 

Israel joutui vihollisen valloittamaksi ja seuraavaksi kuninkaaksi Israeliin nousi Omri Juudan kuninkaan Asan 31. hallintovuonna (1. Kun. 16:23), noin 41 vuotta Salomosta.

Omrin jälkeen kuninkaaksi nousi hänen poikansa Ahab (1. Kun. 16:28). Koska Omri oli hallitsijana 12 vuotta ja Ahab nousi valtaan Juudan kuninkaan Asan 38. hallintovuonna (1. Kun. 22:40), noin 48 vuotta Salomosta, täytyy olla selvää, että Omri on siirtänyt eläessään vallan pojalleen.

Juudan kuninkaan Asan kuoltua hänen tilalleen kuninkaaksi tuli hänen poikansa Josafat (1. Kun. 22:50). Josafat nousi Juudan kuninkaaksi Israelin kuninkaan Ahabin 4. hallintovuonna (1. Kun. 22:41), n. 51 vuotta Salomosta.

Ahabin kuoltua Israelin kuninkaaksi nousi hänen poikansa Ahasja (2. Kun. 1:17). Ahasja nousi kuninkaaksi Juudan kuningas Josafatin 17. hallintovuonna (1. Kun. 22:51), noin 67 vuotta Salomosta.

 

NYT ALKAA TAPAHTUA: KAKSI JORAMIA LIENEE LIIKAA

Juudan kuningas Josafat luovutti vallan pojalleen Joramille kesken valtakautensa. Ahabin valtaan nousun on katsottu tapahtuneen Josafatin 17. hallintovuonna. Ja kaksi vuotta myöhemmin tapahtunut vallanvaihto on katsottu tapahtuneen Josafatin pojan Joramin 2. hallintovuonna. 

Ahasjan kuoltua Israelin kuninkaaksi nousi hänen veljensä Joram.  Joramin valtaan nousu on kuvattu kaksi kertaa:

"Ahasja kuoli, niin kuin Elia Herran sanan mukaisesti oli ennustanut. Hänellä ei ollut poikaa, ja niin hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen veljensä Joram. Tämä tapahtui Juudan kuninkaan Joramin, Josafatin pojan, toisena hallitusvuotena." (2. Kun. 1:17 )

"Joram, Ahabin poika, tuli Samarian kaupungissa Israelin kuninkaaksi Juudan kuninkaan Josafatin kahdeksantenatoista hallitusvuotena. Hän hallitsi kaksitoista vuotta."  (2. Kun. 3:1)

Ajankuvauksen ero voisi johtua siitä, että Josafat ja poikansa Joram elivät yhtä aikaa. Missä vaiheessa vallanvaihto on tapahtunut jää sitä vastoin arvoitukseksi. Raamattu väittää Josafatin pojan Joramin valtaannousun nimittäin tapahtuneen Israelin kuninkaan Joramin, Ahabin pojan valtakaudella:

"Joram, Josafatin poika, tuli Juudan kuninkaaksi Israelin kuninkaan Joramin, Ahabin pojan, viidentenä hallitusvuotena. Juudan kuningas Josafat oli silloin vielä elossa." (2. Kun. 8:16)

2. Kuninkaiden kirjan 1:17 ja saman kirjan jae 8;16 eivät millään voi olla samaan aikaan totta. Jompi kumpi on virheellinen merkintä.

Vastaavia virheitä tapahtuu Kuninkaiden kirjassa jatkossa useampia. Lisäksi Kuninkaiden kirjojen tapahtumat on Ensimmäisessä ja toisessa Aikakirjassa kirjattu toisin.

 

RAAMATUSSA ON VIRHE - ENTÄS SITTEN?

Raamatun virheellistä kirjausta voi tulkita monin tavoin. Koska Raamattua väitetään Jumalan henkeyttämäksi, fundamentalistinen, raamattu-uskovainen maailma ei virhettä voi hyväksyä. Ateistille virhe puolestaan voi olla merkityksetön. Onhan hänen mielestään kyse puhtaasti mielikuvituksen tuotteesta, tarinakokoelmasta.

Itse olen hyväksynyt Raamatun olevan ihmisen kirjoittama. Virheet johtuvat siitä, että kirjoittajat ovat merkinneet muistiin asiat parhaan taitonsa mukaan. Ihminen on tahtomattaankin erehtyväinen. Kuninkaiden kirjat ja Aikakirjat ovat kirjoitettu kahdessa eri valtakunnassa. Kerrontatapa ja muistiinmerkitsemistapa on ollut molemmissa kuningaskunnissa samankaltainen. Kerronta on niin luotettavaa kuin ihmisen kertomana voi olla. Nykyhistorioitsijat voisivat hyvin ottaa mallia!

Uudessa Testamentissa ei vastaavia historian kerronnan virheitä samassa mittakaavassa esiinny. Uuden Testamentin ristiriitaiset kohdat ovat hienostuneempia ja kohdistuvat lähinnä teologiseen selitteeseen eikä niinkään tapahtumien kuvauksen virheisiin: Jeesuksen syntymätarinat poikkeavat toisistaan kovin paljon. Syntymätarinoilla ei olisi suurta merkitystä, ellei neitseellistä syntymätarinaa olisi lähdetty voimallisesti kuljettamaan kristilllisen kirkon perusekumeenisena sisältönä.

Kristuksen elämänkerrassa ei ole suuria historiallisia virheitä. Jeesuksen aktiivinen aika oli vain kolmen vuoden mittainen, historiallisten kuvausten poikkeaminen noin lyhyellä ajanjaksolla olisikin hankalasti ymmärrettäviä. Evankeliumit kirjoitettiin noin 40 vuotta Jeesuksen kuoleman jälkeen, joten perimätietona kulkeneisiin tieton kappaleisiin on sekoittunut runsaasti teologisia sepitteitä ja uskomuksia myös muista kulttuureista. Neitseestä syntyminen olkoon esimerkki tuollaisesta.

On osoitettu, että Raamatussa on virheitä. Ihminen on erehtyväinen. Lisäksi Raamattua tulee peilata aikaan, jolloin se on kirjoitettu, tuon ajan ihmisten maailmankuvaan ja käsityskykyyn. Raamattuun on pujahtanut myös tieto siitä, että Jeesuskin erehtyi luulemaan, että Jumalan valtakunta tulisi maan päälle hänen elinaikanaan.

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

3Suosittele

3 käyttäjää suosittelee tätä kirjoitusta. - Näytä suosittelijat

NäytäPiilota kommentit (4 kommenttia)

Käyttäjän jgagarin56 kuva
Juha Kuikka

Mielestäni Raamattu on merkittävin kokoelma vanhaa perimätietoon pohjautuvaa mytologiaa ja historiallista dokumentointia kristinuskon alkuvaiheista. Se selittää monia asioita, joita muutoin ei olisi tullut kirjatuksi.

Se antaa myös väkevää osviittaa tuhansia vuosia sitten eläneiden ihmisten kulttuurista, ajatusmaailmasta ja arvomaailmasta. Lisäksi se kuvaa silloisten "tiedemiesten" käsityksiä maailman ja ihmiskunnan synnystä. Osittain metaforisesti hyvinkin osuvasti ja osittain jopa nykytieteen valossa oikealla tavalla.

Ei siitä kannata etisä virheitä. Ei Kalevalastakaan kannata niitä etsiä.
Raamattu on kuitenkin paljon dokumetaarisempi kuin Kalevala. Monet kertomukset Raamatussa avautuvat vasta sen jälkeen, kun saadaan tietoa silloisista olosuhteista ja vertauskuvista.

Esimerkiksi Jeesuksen lausuma siitä, että "helpompi on kamelin mennä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä taivaaseen", avautuu lukijalle aivan toisella tavalla, jos tietää, että silloin oli kaupunkien ympärillä muurit, joissa oli aukkoja viranomaisten tarkastuspisteinä eläinten sisäänpääsylle kulkutautien estämiseksi. Ihmiset olivat alkaneet kutsua noita aukkoja muurissa "neulansilmiksi". Toisin sanoen Jeesus sanoi sen aikaisten ihmisten korvin, että rikas joutuu tarkempaan syyniin taivaaseen pyrkiessään kuin kamelin omistaja kaupungin muurien sisäpuolelle pyrkiessään.

Juhani Nurminen

Raamattuhan on nykyisin täynnä virheitä ja puutteita. Omalta kohdaltani tykkään seuraavasta;
"Ne jugez pas afin de ne pas être jugés,
car on vous jugera de la même manieère que vous aurez jugé et on utilisera pour vous la mesure dont vous vous serez servis"

mikael torppa

"Ja Ahasia Ahabin poika tuli Israelin kuninkaaksi Samariassa, Josaphatin kuninkaan seitsemäntenä vuonna toistakymmentä (17), ja hallitsi Israelia kaksi vuotta." 1. Kun. 22:51

"Niin Joram Ahabin poika tuli Israelin kuninkaaksi Samariassa kahdeksantenatoistakymmenentenä (18) Josaphatin Juudan kuninkaan vuonna, ja hallitsi kaksitoistakymmentä vuotta." 2. Kun. 3:1

Ahabilla oli kaksi poikaa, Ahasja ja Joram. Ahasjasta tuli Israelin kuningas Juudan kuninkaan Josaphatin seitsemäntenätoista hallitusvuotena ja Ahasja hallitsi kaksi vuotta. Eli Ahasja hallitsi Israelia Juudan kuninkaan Josaphatin seitsemäntenätoista ja kahdeksantenatoista hallitusvuotena ja kuoli. Kun Ahasja kuoli Josaphtanin kahdeksantenatoista hallitusvuonna, niin hänen veljestään Joramista tuli Israelin kuningas.

Kun Ahabin pojasta Joramista tuli kuningas Israeliin, niin Josaphatin hallitsi Juudaa kahdeksannettatoista hallitusvuotta.

"Ja niin hän kuoli Herran sanan jälkeen, jonka Elia puhunut oli. Ja Joram tuli kuninkaaksi hänen siaansa, toisena Joramin Josaphatin pojan Juudan kuninkaan vuonna; sillä ei hänellä ollut poikaa." 2. Kun. 1:17

Kun Ahabin pojasta Joramista tuli Israelin kuningas niin Josaphatin poika Joram hallitsi toista vuotta. Tämä oli Josaphatin kadenksantenatoista hallitusvuonna. Toisin sanoen, isä Josaphatin ja poika Joram hallitsivat yhtä aikaa (yhdessä) tuolloin Juudaa.

"Joramin Ahabin pojan Israelin kuninkaan viidentenä vuonna, ja Josaphatin Juudan kuninkaan (kuolemavuonna) tuli Joram Josaphatin poika Juudan kuninkaaksi." 2. Kun. 8:16

Kun Israelin kuningas Joram hallitsi viidettä vuottaan, niin Juudan kuningas Josaphan kuoli ja hänen pojastaan tuli Juudan kuningas. Eli kun Israelin kuninkaan Ahabin pojasta Joramista tuli Israelin kuningas, niin silloin Juudassa hallitsivat isä Josaphan, joka oli kuningas ja hänen poikansa Joram yhtä aikaa, isä kahdeksannettatoista vuottaan ja poika, toista vuottaan. Viisi vuotta tästä, niin Josaphan kuoli ja Joramista tuli kuningas, siihen asti hän oli hallinnut Israelia seitsemän vuotta yhdessä isänsä kanssa.

"Niin hallitsi Joosafat (Josaphati) Juudaa. Hän oli kolmenkymmenen viiden vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi, ja hän hallitsi Jerusalemissa kaksikymmentä viisi vuotta." 2.Aik.20:31

"Ja Joosafat (Josaphati) meni lepoon isiensä tykö, ja hänet haudattiin isiensä viereen hänen isänsä Daavidin kaupunkiin. Ja hänen poikansa Jooram tuli kuninkaaksi hänen sijaansa." 1.Kun.22:51

Josaphatin hallitsi Juudassa 25 vuotta. Kun hän kuoli, niin hänen pojastaan Joramista tuli kuningas. Koska Joramista tuli kuningas, kun Ahabin poika Joram oli hallinut Israelia viidettä vuotta, ja Ahabin poika Joram tuli kuninkaaksi, kun Josaphati hallitsi kahdeksannettatoista vuottaan, niin se tarkoittaa, että Josaphan olisi hallinnut Juudassa 23 vuotta. (18+5).

Kuitenkin Raamattu sanoo hänen hallinneen 25 vuotta. Saan tälle seuraavan selityksen, ja sille, että 2.Kun3:1 ja 2.Kun.1:17 ovat linjassa, että Juudassa isä ja poika hallitsivat 7 vuotta yhtä aikaa. Se ei lue suoraan, mutta on pääteltävissä epäsuorasti, noista luvuista. Koska Raamattu on kokonansa totuus, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkien kohtien jotka käsittelevät samaa asiaa tulee olla samassa linjassa keskenään. No miten tämä helpottaa meitä? Siten, että Raamattu on hengellinen kirja, joka tulee tutkiskella hengellisesti (1.Kor.2:13).

Minusta näissä luvuissa on nyt hengellinen sanoma, joka profetoi Jeesuksesta. Sillä on merkitystä, että Raamattu ilmoittaa meillä näissä kohdissa nämä tietyt numerot (Josaphatin) kahdeksannentoista hallitusvuotensa ja (Josaphatin pojan Joramin toisen hallitusvuoden). Nämä numerot ilmoitetaan kohdissa, jossa Ahadin pojasta Joramista tulee israelin kuningas. Tämä Ahadin pojan kuninkaaksi tulo hetki on siis tärkeä näiden numeroiden kannalta. Se on kiintopiste, josta käsin näitä vuosilukuja tulee katsoa.

Voimme nähdä tämän merkityksen, kun katsomme asiaa hengellisen profetian valossa. Sillä on myös tärkeä merkitys, että niin Israelin kuin Juudan tulevien kuninkaiden nimet olivat kummatkin Joram (merkitsee, Herralle ylistys, joka sopii Jeesukseen kuin nappi paitaan). Jeesus oli täysi ihminen ja täysi Jumala, kun Hän kulki Israelissa. Siksi on kaksi Joramia jotka profetiallisesti kuvaavat Jeesuksen näitä kahta puolta (ihminen ja Jumala).

Koska Jorameilla, on tässä hengellinen tehtävä kuvata profetiallisesti Jeesusta, niin siksi Joramin Isralin kuninkaaksi tulo hetki on tärkeä. Sillä Jeesus on Israelin Kuningas, joka tulee Juudasta. Joramin Israelin kuninkaaksi tulo hetki on tärkeä ja siksi, Raamattu kuvaa sen kahdella eri tavalla. Hän tuli kuninkaaksi silloin kun Josaphati hallitsi kahdeksannettatoista hallitusvuottaan ja toisessa kohdassa, kun Josaphatin poika hallitsi toista vuottaan. Nyt on tärkeä tässä kohdassa huomioida nämä numerot (18 ja 2) koska tämä kohta Joramin Isralin kuninkaaksi tulossa on kiintopiste.

Tästä pisteestä käsin lasketaan eteenpäin se aika minkä isä ja poika hallitsivat Juudaa yhtä aikaa. Eli yhteensä 7 vuotta, koska Josaphan kuoli tuosta pisteestä viiden vuoden päästä ja tuossa kiintopisteessä isä ja poika, olivat jo hallinneet 2 vuotta yhtä aikaa Juudaa.

Jeesus sanoo useassa kohdassa, että kaikki mikä on Isän on Hänen jne.. ja Isä on Hänessä ja Hän Isässä.. Tämän vuoksi tuohon Josaphatin 18 hallitusvuoteen, joka oli kyseisessä kiintopisteessä/lähtöpisteessä (Joramin tullessa Israelin kuninkaaksi) lisätään isän ja pojan yhteiset hallitusvuodet Juudassa, eli yhteensä 7 vuotta, joka on Raamatussa muutenkin Jumalan ja täydellisyyden luku. 18+7 tekee 25.

Näin Josaphan hallitsi 25 vuotta Jerusalemissa, koska ensin hän hallitsi 18 vuotta kiintopisteeseen (Ahadin poika Joram tulee Israelin kuninkaaksi) ja hän myös hallitsi poikansa Joramin kanssa yhteensä 7 vuotta Juudaa. Vaikka näistä 7 yhteisestä hallitusvuodesta kaksi ensimmäistä onkin päällekkäisiä hänen henkilökohtaisen 17 ja 18 hallitusvuoden kanssa, niin sillä ei ole väliä, koska kohdan hengellisyys avautuu siinä, että luemme kohdan kyseisestä kiintopisteesta (Ahadin pojan Joramin Israelin kuninkaaksi tulon) ja sen sisältämistä ilmoituksista (Josaphan 18 hallitusvuotta ja Joram 2 hallitusvuotta) käsin.

Koska Herra Jumala, Isä ja Poika on Yksi, ja kaikki mikä on Isän on myös Pojan ja toisin päin, niin siksi tässä profetiallisessa kuvassakin isän ja pojan yhteinen hallituskausi 7 vuotta, lisätään isän (Josaphanin) oman 18 hallitusvuoden perään ja näin 25 tulee täyteen hengellisesti. Maallisesti katsottuna saan Josephukselle vain 23 hallintavuotta, eli ne hän olisi lineaarisesti yksin hallinnut, mutta hengellisestä perspektiivistä katsottuna saan 25 vuotta. Kyseessä ei, siis ole mielestäni kirjoitusvirhe, koska Jumala on säilönyt näihin vuosilukuihin profetian Jeesuksesta, joka tulee epäsuorasti esille kun tutkimme kokonaisilmoitusta. Toki ymmärrän sen, että jos tätä profetiallista ulottuvuutta ei nähdä, niin kohta voi näyttää virheeltä.

Eli kaksi Joramia (kaksi kuningasta, Israelin ja Juudan), kuvaavat profetiallisesti, Jeesusta. Hän oli 100% ihminen ja 100% Jumala. Kun Ahadin poika Joram tuli kuninkaksi Isralissa, niin se kuvaa Jeesuksen ihmisyyspuolta. Isän ja pojan 7 vuotta kestänyt yhteinen hallitusaika Juudassa, kuvaa taas Jeesuksen Jumaluuspuolta, koska Jeesus hallitsee aina yhdessä Isänsä kanssa, Hän ja Isä ovat yksi. Näin asiaa katsoessa mitään ristiriitaa ei ole, näiden kohtien välillä. Kun kohdat jotka aluksi näyttävät olevan ristiriidassa, istuvatkin täysin yhteen ja tekevät sen vielä Jeesus profetian kautta, niin voi vain todeta kuinka äärettömän moniulotteinen Jumalan sana on.

Jumalan sana on kuvainollisesti kuin Dna, jossa informaatio on tiivistetty moniulotteiseen muotoon. Sinänsä mielenkiintoista, että tämäkin kohta tuli eteen, kun käsittelin blogissa, sitä miten Jumala on pakannut informaation moniulotteiseen muotoon Dna:han. Raamatussa informaatio on myös moniulotteisessa muodossa ja se tulee lukea ja aukaista hengellisesti.

En siis näe mitään ristiriitaa, 2. Kuninkaiden kirjan 1:17 ja saman kirjan jakeen 8;16 välillä. Raamatussa (alkutekstissä), ei siis ole virheitä, vaan silloin kun jokin näyttää aluksi päältä päin näennäiseltä virheeltä, niin kyseessä on joko se, ettemme ole ymmärtäneet kohtaa oikein tai sitten Raamatun kopioinnissa on tapahtunut virhe. Pointti on kuitenkin se, että Raamattu on absoluuttinen totuus ja nimenomaan siksi, että se on Jumalan sanaa. Käsite virheellinen Jumalan sana, on jo itsessään mahdottomuus.

Käyttäjän arialsio kuva
Ari Alsio

Onpa kinkkinen kysymys, kaksi Jormaa ei sovi samaan yhtälöön. Raamattua se pirukin lukee omalla tavallaan. Joka kirjasssa on varmasti myös virheitä, kirjahan on kuin savolaisen puhe, kuulijalla, eli lukijalla on viimeinen vastuu.